Adulți Adultul ca moment al maturizării depline a capacităților psihice umane: principalele schimbări organice care se produc în acest stadiu; începutul scăderii unor funcții senzorial-perceptive și a celor motrice și marile posibilități de compensare; particularitățile gândirii și inteligenței adultului; cercetările inițiale și criticarea lor; necesitatea abordării diferențiate a capacităților de gândire în raport cu solicitările profesionale și stilul de viață; particularitățile memoriei și învățării la adulți; afectivitatea și maturizarea ei la vârstă adultă; funcția proiectivă a personalității și specificul ei la adult; identitatea profesională, familială și socio-culturală a adultului; maturizarea personalității adultului, caracterizarea generală a generației de baza reprezentat de adulți.

Stresul are o influență psihologică și fiziologică asupra organismului, putând de exemplu să fie cauza îmbolnăvirilor organice prin scăderea reactivitatii sistemului imunitar. Că răspuns la stress pot apare îmbolnăviri de gravitate diferită, atât la nivel psihic cât și somatic.
Atunci când hormonii de stress persistă mai mult tip în sânge pot apare leziuni ale vaselor de sânge, afectări ale rinichiului și chiar moarte. Stressul accelerează îmbătrânirea celulară și afectează sistemul imun, predispune la apariția afecțiunilor cardiace.
În urmă unui eveniment traumatizant, apare sindromul de stres postraumatic. Pe lângă aceste consecințe organice stressul produce oboseală cronică, insomnie, coșmaruri, iritabilitate, nervozitate, uneori tristețe, stări emoționale conflictuale, etc.
Managementul stressului în cadrul psihoterapeutic poate fi o metodă de a evita o serie de consecințe negative ale stressului asupra organismului uman.